Naam Specialisatie Telefoon
Carine Van Dyck referentie verpleegkundige wondzorg en palliatieve, pedicure, reflexologe 0477 59 31 68
Ann Geudens wondzorg 0497 18 50 79
Chris Cavens referentie verpleegkundige palliatieve zorgen 0474 75 20 19
Else Schoenmaekers vroedvrouw 0472 32 05 19
Evy Weyers geriatrie 0477 79 23 72
Ingrid Lenaerts referentie verpleegkundige wondzorg 0496 53 53 46
Jan Maes 15 jaar ervaring in de geriatrie 0479 07 52 32
Joke Van Asbroeck orthopedie 0497 93 08 83
Kathleen Seymens geriatrie 0495 53 51 78
Krystyna Topolnicka wondzorg 0489 70 31 02
Marleen Van De Vel 20 jaar ervaring thuisverpleging 0473 74 99 55
Martine Keller bloedname, iv catheter 0494 70 03 43
Peggy Iserman algemeen verpleegkundige, administratie 0479 31 38 65
Rob Lauwers geriatrie 0496 95 95 35
Vanessa Nargier kinderverpleegkunde en neonatologie 0494 12 51 39
Vincent Henderieckx orthopedie 0472 22 86 90

 

Thuisverpleging Van Dyck
Dompel 27
2200 Herentals

Tel: 0477 59 31 68

info@thuisverpleging-herentals.be

Erk.Vl.Overh.: DTV 025

Groepsnr.: 9/41211/77/001